przypinki metalowe

przypinki metalowe
1 vote, 4.00 avg. rating (75% score)

Nieruchomość gruntowaLokal socjalny jest to pomieszczenie nadające się do zamieszkania pod względem wyposażenia i stanu technicznego. Publiczne zasoby mieszkaniowe są to nieruchomości należące do gminy. Mogą też nieruchomości te być własnością innych jednostek samorządu terytorialnego, lub Skarbu Państwa, czy państwowych osób prawnych. Nieruchomości socjalne są przyznawane ludziom potrzebującym pomocy mieszkaniowej. W pierwszej kolejności do lokalu socjalnego mają prawo osoby, które uzyskały takie prawo w wyniku wyroku sądowego. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie. Za używanie nieruchomości socjalnej osoby ponoszą koszty. Zasady wynajmowanie lokali socjalnych, które należą do majątku gminy uchwala rada gminy. Gmina zawiera z osobą uprawnioną umowę o najmie nieruchomości. Umowa zawierana jest na czas określony z osobą, która nie ma tytułu prawnego do tego lokalu i ma niskie dochody finansowe. Gdy minie okres umowy, a osoba nadal nie ma gdzie mieszkać, to wtedy umowa o najmie zostaje przedłużona.

Inne wpisy o architekturze oraz nieruchomościach:

Posted by:

admin

Related articles

Back to Top